28/10/16

Εξισώσεις

Ένας θάνατος ίσον δέκα θάνατοι
ίσον εκατό θάνατοι
ίσον εκατό χιλιάδες θάνατοι
ίσον αμέτρητοι θάνατοι
ίσον ένας θάνατος.

Ένας φόνος ίσον δέκα φόνοι
ίσον εκατό φόνοι
ίσον εκατό χιλιάδες φόνοι
ίσον όλοι οι φόνοι του κόσμου
ίσον ένας φόνος.

Ένας νεκρός ίσον τίποτα
ίσον δέκα νεκροί
ίσον τίποτα
ίσον εκατό νεκροί
ίσον τίποτα
ίσον εκατό χιλιάδες νεκροί
ίσον τίποτα
ίσον όλοι οι νεκροί
ίσον τίποτα.

Ένας δικός μου νεκρός ίσον δέκα άλλοι νεκροί
ίσον εκατό άλλοι νεκροί
ίσον εκατό χιλιάδες άλλοι νεκροί
ίσον όλοι οι νεκροί του κόσμου
ίσον κανείς άλλος νεκρός.


Πρόκειται για έννοιες που πολλαπλασιαζόμενες επί οποιονδήποτε αριθμό μάς δίνουν πάντα το Άπειρο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: