20/2/17

Ονόματα Νηρηίδων, όπως τα βρίσκουμε στο Σ 39-49 της Ιλιάδας.
νθ ρ ην (και εκεί ήταν) Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε
Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ λίη τε βοπις (με τα μεγάλα μάτια)
Κυμοθόη τε κα κταίη κα Λιμνώρεια
κα Μελίτη κα αιρα κα μφιθόη κα γαύη
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
Δεξαμένη τε κα μφινόμη κα Καλλιάνειρα  
Δωρς κα Πανόπη κα γακλειτ (ξακουστή) Γαλάτεια
Νημερτής τε κα ψευδς κα Καλλιάνασσα·
νθα δ ην Κλυμένη άνειρά τε κα άνασσα
Μαρα κα ρείθυια ϋπλόκαμός (καλλιπλόκαμη) τ μάθεια
λλαι θ α κατ βένθος λς Νηρηΐδες σαν
(κι άλλες Νηρηίδες που ήταν στα βάθη της θαλάσσης).


Από όλα αυτά τα μαγευτικά ονόματα μόνο δύο κατόρθωσαν να διαβούν τους αιώνες και να φτάσουν ως τις μέρες μας:  Θάλεια και  Γαλάτεια. 

Τα υπόλοιπα καταποντίστηκαν στα βάθη της θαλάσσης, εκεί που ζούσαν οι πανέμορφες Νηρηίδες, στο παλάτι του πατέρα τους Ωκεανού.


1 σχόλιο:

Angelos Fotiadis είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.