16/4/14

"Και εγένετο ο Άνθρωπος"


Πώς το λένε τα αρχαία κιτάπια;
 «Και εγένετο φως».

Και εγένετο ζωή
και εγένετο ο Άνθρωπος
και εκοίταξε το φως
και το φως εφοβήθη.

Και σκότος κατεκάλυψε τη Γη
και ο Άνθρωπος είπε:
"Εγώ ειμί ο ων και ο ην και ο εσόμενος".
Και τα θεμέλια του Σύμπαντος εσείσθησαν
και κατέρρευσε η οροφή του Παραδείσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: