3/5/13

"Τα Μη Αισθητά"


Τα Αόρατα, τα Μεγάλα,
τα μη Αισθητά, τα μη Νοητά,
τα Διαισθητικά , τα Ενοραματικά,
τα Κυριαρχούντα και Διαποτίζοντα το Σύμπαν,
τα Δημιουργούντα και Αποσυνθέτοντα,
τα Ζωογόνα και Θανατηφόρα,
τα Αναγεννώντα και Φθείροντα,
τα Δίδοντα και Αφαιρούντα,
τα Διαμορφούντα και Διαλύοντα,
τα Διαπερώντα την ύλη,
τα Ορίζοντα, τα Χαρακτηρίζοντα,
τα Σημειούντα, τα Αποφασίζοντα,
τα Υποπτευτά και μη Αποκαλύπτοντα,
τα Δωρίζοντα και Κατανεύοντα,
τα Κατευθύνοντα,
τα Αναφαινόμενα και τα Αποκρυπτόμενα,
τα πάντοτε Υπάρχοντα,
τα Άχρονα, τα Άχωρα,
τα δια της ύλης Υπαινισσόμενα,
τα Πλέοντα,
τα Εναρμονίζοντα,
τα Διανέμοντα,
τα Περιβάλλοντα και Σχηματίζοντα,
τα Οδηγούντα,
τα Μηδενίζοντα και τα Υλοποιούντα,
τα Ωθούντα και τα Πραγματώνοντα,
τα Ταράσσοντα και τα Ευλογούντα,
τα Ελπιδοφόρα,
τα Θέτοντα,
τα Κινούντα,
τα Βοηθούντα,
τα αήχως και αοράτως Παρέχοντα,
τα μη Απαιτούντα και Απαιτούντα,
τα Δεχόμενα,
τα Επήκοα και Ευήκοα,
τα Συμπίπτοντα και μη Συμπτωματικά,
τα Σκόπιμα και μη Τυχαία,
τα Τάσσοντα,
τα Πεπρωμένα,
τα Ολοκληρώνοντα,
τα αενάως Μεταλλασσόμενα,

τα Απρόσιτα.

1987


2 σχόλια:

GiVasilo είπε...

Είστε η αιτία που άρχισα να αγαπώ την ποίηση.

Καίτη Βασιλάκου είπε...

Καλημέρα,Gi, μεγάλο λόγο είπες.